Ved kjøp av varer fra Stangeland Urteprodukter må korrekt navn, tlf, epost og adresse oppgis. Den som bestiller må være kreditverdig.

Alle vareforsendelser blir sendt pr post, og frakt/porto vil bli fakturert og lagt inn i hovedfaktura.

Vi tar forbehold om at vi har varene på lager og forbeholder oss retten til å dellevere, hvis vi finner det hensiktsmessig. Kunder som ikke ønsker dellevering, må spesielt anmerke det ved bestilling.

Kun uåpnede pakninger kan godtas i retur etter avtale.

Kunden vil sammen med varene motta en faktura som betales innen 14 dager.

Dersom kunden mottar varer som ikke er i henhold til ønsket bestilling eller andre innvendinger/merknader bes dette varslet oss omgående og senest før forfall av faktura.

Dersom faktura ikke betales innen forfall, kan senere varekjøp medføre forsendelser i postoppkrav. Ved purringer vil det bli krevd purregebyr. Ved manglene betaling etter purringer vil forfalt beløp med omkostninger bli sendt til inkassobyrå.

Uansett hvilke merknader kunden måtte ha i forbindelse med varekjøp fra Stangeland Urteprodukter ber vi om at det tas kontakt med oss omgående, slik at dette kan tas hånd om umiddelbart.

Vi takker alle som kjøper våre produkter, og lover å gjøre vårt beste for at alle kan bli fornøyd.

Med ønske om en vital fremtid!